MOTOCYKL

Řidičský průkaz skupiny AM

Skupina AM je pro řidiče, kteří chtějí jezdit již v 15 letech. Jde ovšem o vozidla s rychlostí do 45 kilometrů za hodinu. U dvoukolových platí omezení objemu spalovacího motoru do 50 kubických centimetrů nebo s elektromotorem do výkonu 4 kW. U tříkolových je toto nastaveno na benzínový motor do 50 kubických centimetrů a ostatní motory do výkonu 4 kW.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

Časový harmonogram výcviku

Teorie

Praxe

Řidičský průkaz skupiny A1

Motorku s postranním vozíkem nebo bez něj můžete řídit s průkazem skupiny A1. Objem spalovacího motoru musí být do 125 kubických centimetrů a výkon maximálně 11 kW. Tříkolová motorová vozidla mohou mít nejvyšší výkon 15 kW.

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

Časový harmonogram výcviku

Teorie

Praxe

Řidičský průkaz skupiny A2

Motorku s postranním vozíkem nebo bez něj můžete řídit i s průkazem skupiny A2. Zde platí vyšší věková hranice a maximální výkon motoru do 35 kW. 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

Časový harmonogram výcviku

Teorie

Praxe

Řidičský průkaz skupiny A

S tímto průkazem je vám zákonem dovoleno řídit jakoukoliv motorku bez omezení výkonu a tříkolová vozidla s výkonem přesahujícím 15 kW. 

Podmínky pro udělení řidičského průkazu

a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Časový harmonogram výcviku

Teorie

Praxe

ONLINE PŘIHLÁŠKA