ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Školení řidičů referentů (referentská vozidla ve firmách)

Školení řidičů-referentů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle zákoníku práce. Pokud je součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle zákoníku práce následující povinnosti:

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly v termínu, který bude vyhovovat potřebám vaší firmy. Samozřejmě je možné provádět školení i v místě dle vaší potřeby, za předpokladu, že bude poskytovat vyhovující podmínky pro školení.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

Cena školení je závislá na počtu účastníků.

Nejlepší dárek?

Zakupte svým známým voucher na naše služby.

Školení řidičů

Nabízíme školení řidičů dle zákoníku práce.

ONLINE PŘIHLÁŠKA